Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Elektronisk:
Søk om produksjonstilskudd i jordbruket
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-052

20.01.15

Søknad om utleie av kvote i melkeproduksjon

Elektronisk:
Kjøp og leie av melkekvoter
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-507

01.10.14

01.08.14

Søknad om kjøp av melkekvote

Elektronisk:
Kjøp og leie av melkekvoter
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-806

01.10.14

Søknad om tilskudd ved vinterskader på eng

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-251

15.07.14

Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
SLF-261

31.10.14

Erstatning for tap av innvintrede bikuber i produksjon

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
SLF-262

15.07.14

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe potet

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-271

31.10.14

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe korn

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-272

31.10.14

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grønnsaker

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-273

31.10.14

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-274

31.10.14

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr (salgsproduksjon)

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-275

31.10.14

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe bær

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-276

31.10.14

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe frukt

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-277

31.10.14

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante-, honning-, og husdyrproduksjon og for tap av sau på beite

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-278Ingen frist

Søknad om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikonEngelsk:
PDF ikon
SLF-724Ingen frist

Søknad om tollkvote

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
SLF-730Ingen frist

Søknad om individuelle tollnedsettelser ved import av landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
SLF-731Ingen frist

Endringsskjema for kontonummer


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-056Ingen frist

Skjema for deltakere med eierinteresser i selskaper


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-058Ingen frist

Hjelpeskjema for økologisk areal


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-059Ingen frist

Dyr på beite


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-060Ingen frist

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-108Ingen frist

Søknad om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk


Bokmål:
Dokument ikonPDF ikon
Nynorsk:
Dokument ikonPDF ikonSLF-110Ingen frist

Søknad om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk - Kombinert reise


Bokmål:
Dokument ikonPDF ikon
Nynorsk:
Dokument ikonPDF ikonSLF-111Ingen frist

Rekvirentens underskrift


Bokmål:
Dokument ikonPDF ikon
Nynorsk:
Dokument ikonPDF ikonSLF-112Ingen frist