Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Melding om reindrift

Elektronisk:
Melding om reindrift
Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-651Ingen frist

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Elektronisk:
Melding om reindrift
Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-653Ingen frist

Tillskudd til rapportering av slaktet rein

Elektronisk:
Melding om reindrift
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-659Ingen frist

Endringsskjema for kontonummer som benyttes i utbetaling av produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd

Elektronisk:
Endre kontonummer elektronisk
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-056Ingen frist

Søknadsskjema for regionalt miljøtilskudd

Elektronisk:
Søk om regionalt miljøtilskudd

SLF-Regionale frister

Søknadsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Elektronisk:
Søk om produksjonstilskudd i jordbruket
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-052

20.01.17

Søknad om utleie av kvote i melkeproduksjon

Elektronisk:
Kjøp og leie av melkekvoter
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-507

01.10.16

Søknad om kjøp av melkekvote

Elektronisk:
Kjøp og leie av melkekvoter
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-806

01.10.16

Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
SLF-261Regionale frister

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe potet

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-271

31.10.16

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe korn

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-272

31.10.16

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grønnsaker

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-273

31.10.16

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
SLF-274

31.10.16

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr (salgsproduksjon)

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
SLF-275

31.10.16

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe bær

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-276

31.10.16

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe frukt

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-277

31.10.16

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante-, honning-, og husdyrproduksjon

Elektronisk:
Søk erstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-278Ingen frist

Søknad om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikonEngelsk:
PDF ikon
LDIR-726Ingen frist

Søknad om tollkvote

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-730Ingen frist

Søknad om individuelle tollnedsettelser ved import av landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-731Ingen frist

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-108Ingen frist

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk (gjeldende fra 1.januar 2016)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-110Ingen frist

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-151Ingen frist

Søknad om tilskot til landbruksvikar for avløysarlag


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-153Ingen frist

Rapportering av landbruksvikarvirksomhet i avløserlag


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-154Ingen frist