Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Små endringer i jordleieprisene

Jordleieundersøkelsen fra Statens landbruksforvaltning (SLF) viser at prisene ligger omtrent på samme nivå som i 2010, med unntak av leieprisen på jord til grønnsaker – hvor det er en markant økning.

Det er jord til dyrking av poteter og grønnsaker som er dyrest, og det er prisen på jord til grønnsaker som øker mest. Prisen på jord til korn og potet øker også noe, mens det kun har vært små endringer i prisen for utleie til grasdyrking og beite Dette er omtrent den samme tendensen som vi så i 2010.

Her er tallene fra undersøkelsen.

Kontaktperson

  • Seksjon markeds- og prisutvikling Lasse ErdalTelefon: 78606046, Mobil: 91145348

Mer om temaet