Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogfond for bærekraftig skogbruk

Skjemaer

 • SLF-900  Melding om foryngelseshogst i Marka - Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-902  Søknad om bygging av landbruksveg

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-904  Regnskapssammendrag for skogsveianlegg

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-905  Anvisningsskjema kommunale rentemidler

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-906  Anvisningsskjema fylkesvise rentemidler

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-907  Utbetaling fra skogfond til diverse formål

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-908  Utbetaling fra skogfond til udekkede investeringer

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-909  Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-910  Grøfting og gjødsling

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-911  Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-912  Resultatkontroll foryngelsesfelt

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-913  Bygging av skogsveger - Resultatkontroll

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-914  Resultatkontroll - Forskrift om skogbehandling og skogdrift i Marka

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-915  Rentemidler av skogfond - Budsjett

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-917  Søknad om tilskudd til tynning

  Bokmål:
  PDF ikon
  Nynorsk:
  PDF ikon
 • SLF-918  Rapportering av skogfond og måleopplysninger

  Bokmål:
  PDF ikon
 • SLF-919  Virkesdatabase for Skogfond og måleopplysninger - Samleliste

  Bokmål:
  PDF ikon