Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fortsatt nedforing etter radioaktivitet i dyr som har vært på utmarksbeite

Oppdaterte tall fra Statens landbruksforvaltning viser at ca 18 000 dyr måtte til nedforing i 2009 for å senke radioaktivitetsnivået i kjøttet til trygge nivåer før slakting. Oppland var mest berørt også i 2009, med 226 saker som omfattet 11 377 beitedyr. Det ble utbetalt ca 1,5 mill kroner i Oppland av totalt 2,1 mill kroner for landet totalt sett.

Oppland har toppet statistikken for utbetaling av erstatning gjennom de siste årene, men delte i 2005 plassen med Nord-Trøndelag som da hadde like mange saker og noen flere dyr som ble sendt på nedforing. Erstatningsordningen for nedfôringskostnader som følge av radioaktivitet etter beiting i utmark er et virkemiddel for å håndtere følgene av Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Gjelder et lite antall fylker – en påminnelse om Tsjernobyl-ulykkens nedfall
Radioaktivt nedfall regnet ned hovedsakelig på høyfjellsområdene i Valdres, Gudbrandsdalen, Indre Trøndelag og sydlige deler av Nordland etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Det er derfor et lite antall fylker som berøres av ordningen med nedforing på grunn av radioaktivitet; Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland.

Radioaktivitet  - antall dyr nedfôret og kroner utbetalt i erstatning for nedfôringskostnader

Se hele statistikken her

Det er Fylkesmannen som behandler søknader om erstatning. Ordningen er rettet mot husdyreiere med småfe og storfe som har for høyt radioaktivitetsinnhold for å kunne leveres til slakteri. Det er ventet at radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykken vil finnes i Norge i mer enn 100 år fremover.

Mattilsynet registrerer radioaktivitet i dyrene og pålegger nedforing ved behov
Mattilsynet utfører målinger og gir pålegg om nedfôringsperioder i de utsatte områdene. Dersom radioaktivitetsnivået er for høyt får bonden et pålegg om å fôre dyrene sine med annen mat f. eks kraftfôr og høy/silo eller gress fra innmarksbeite. I tillegg kan dyrene fôres med cesiumbinderen Giesesalt (kalles også for berlinerblått), som binder til seg det radioaktive stoffet og deretter blir skilt ut av kroppen.

Mye sopp øker radioaktivitetsnivået
Halveringstiden for radioaktivt Cesium er 30 år og radioaktivitetsnivået i Norge går gradvis ned, men i enkelte år ser vi økninger i radioaktivitetsmålingene og dermed er det flere dyr som må nedfôres før slakting. Økningen skyldes hovedsakelig været som kan gjøre enkelte år spesielt gunstige for sopp. Soppen tar opp større mengder radioaktivt Cesium enn grønne planter, og beitedyr som spiser sopp får et høyere innhold av radioaktivitet. Gode sopp-år gir derfor utslag på denne statistikken.

Les mer erstatning for nedforing etter radioaktivitet her

Tallene i statistikken er ikke direkte sammenlignbare når man ser på perioden før 2008 og tallene i 2009. For 2008 og 2009 har det kommet flere saker da statistikken også tar med utbetaling for andre tiltak knyttet til nedforingen.

Eksterne lenker