Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Morell best i tunnel

- Sluttrapporten slår fast at prosjektet har gitt ny kunnskap om dyrking av moreller (søtkirsebær) i tunnel. Både FoU-miljøene, rådgivere og fruktdyrkere har fått økt kunnskap om ulike dyrkingsteknikker. Dette er med på å bedre dyrkingsteknikken og dermed bedre inntjeningen til dyrkerne. De fleste nyetableringene av moreller i Norge blir nå plantet under tunneldekke, sier forsker Mekjell Meland.

Prosjektet ” Tunneldekke over søtkirsebær (moreller) - et virkemiddel for forsinket modning og økologisk produksjon” ved prosjektleder Mekjell Meland ved Bioforsk Ullensvang  (Copyright: Marianne Mork - Bioforsk)

Bedre inntjening
Prosjektet ” Tunneldekke over søtkirsebær (moreller) - et virkemiddel for forsinket modning og økologisk produksjon” ved prosjektleder Mekjell Meland ved Bioforsk Ullensvang har nå levert sin sluttrapport. Hovedmålet for prosjektet var å øke inntjeningen for morelldyrkere gjennom økt eksportsesong og økologisk dyrking. Begge delprosjektene, moreller som skal modne sent og dyrking av økologiske moreller, har foregått i plasttunneler i både Ullensvang og Telemark. Med plast over trærne og ulike sorter kan fruktdyrkerne styre modningstidspunktet, helt frem til september. 

Mulighet for økt eksport
– I Europa er morellsesongen over i august på grunn av varmere klima. I Norge starter sesongen alltid litt senere. Når vi nå på grunn av ny forskning i tillegg kan utsette modningen med nesten fire uker, har vi et stort fortrinn. Konkurransen på eksportmarkedet er rett og slett mindre i slutten av sesongen, sier daglig leder i Garnterhallen Arnt Foss. 

Samarbeid
Gartnerhallen startet opp forskningsprosjektet, mens Bioforsk i Ullensvang var forskningsansvarlig. Prosjektet er finansiert av Matprogrammet i Norges forskningsråd, av Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) der Statens landbruksforvaltning er sekretariat. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning, Hardanger fjordfrukt, Telefrukt og Myrene AS.

Resultatene er formidlet til norske og internasjonale rådgivere og fruktdyrkere som foredrag på fagmøte og som publisering av data. - Resultatene skal videre presenteres ved den årlige fruktkonferansen for dyrkere i Tasmania, Australia i år og ved det 7th International Cherry Symposium i Spania i juni, sier Meland. 

Foto på forsiden: Marianne-Mork

Prosjekter

Eksterne lenker