Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Seminar om forskningsprioriteringer for 2013

På seminaret samles mange fra norsk landbruksnæring, samt mat- og landbruksforskere. Hensikten er å komme frem til landbruksnæringens prioriterte forskningsområder for 2013. Seminaret er fulltegnet. Seminaret er fulltegnet.

møte (Copyright: colourbox.com)

Styrene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) og Norges forskningsråd (NFR) inviterer næring og relevante forskningsmiljø til seminar.

Sted: Grand Hotell i Oslo
Tid: Onsdag 29. februar kl 8.30 - 16.00

 

Programmet finner du her

 

Næringsaktører, FoU-institusjoner og forvaltning gis mulighet til å komme med innspill til hvilke temaer/områder som bør inngå i utlysningen av forskningsmidler for 2013.

For FFL og JA er seminaret er en del av en søknadsprosess som består av fire steg.

Som ett ledd av det første steg, sendte styrene for FFL og JA ut et brev til næringen i desember 2011 der næringen ble invitert til å gi skriftlige innspill til prioriterte forskningstema. Fristen for skriftlige innspill fra næringen er 16. februar 2012. Deretter gjennomføres nå dette arbeidsseminaret der Styrene for FFL og JA, og NFR får innspill om hva næringen ønsker å prioritere.

Neste steg er at styrene for FFL og JA på styremøte 14. mars, vedtar hvilke prioriteringer som skal inngå i utlysningen av forskningsmidler. Utlysningen fra FFL og JA vil bli lagt ut så raskt som mulig etter styremøtet. Prosedyren videre vil bli en obligatorisk skisserunde med påfølgende invitasjon til innsendelse av fullstendig søknad.

 Forskningsrådet vil bruke utbyttet fra gruppearbeidene og plenumsdiskusjonene som underlag til arbeidet med utlysningsteksten for årets utlysning. Det nyutnevnte programstyret i BIONÆR vil om kort tid starte sitt arbeid med årets utlysning. BIONÆR legger opp til ytterligere 1-2 dialogmøter med næring og forskning i tiden etter 29.februar.  Den endelige søknadsprosedyren, herunder også endelig søknadsfrist og eventuell skisserunde, vil legges ut på hjemmesiden til BIONÆR så fort den er endelig vedtatt av programstyret.

Kontaktperson

Relaterte nyheter