Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd frukt og grønt

Plommer

Du som produserer og leverer frukt, grønt og bær til godkjente omsetningsledd (se liste nedenfor), kan få distriktstilskudd. Det gis også tilskudd for matpoteter i Nord-Norge som er levert til godkjent omsetningsledd.

Fruktlagrene kan få tilskudd etter mengde mottatt og sortert frukt.

Les mer nedenfor om de enkelte tilskuddene og ordningene.

 • Distriktstilskudd frukt, bær og grønnsaker

  Har du produsert og levert frukt, bær, tomater, agurker eller salat til omsetningsledd som er godkjent av Landbruksdirektoratet, kan du få distriktstilskudd. Du finner liste over godkjente omsetningsledd lenger ned på denne siden. Der står det også hva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd.

  Du søker på samme søknadsskjema som resten av produksjonstilskuddene, og søknadsfristen er 20. januar. Du kan da få tilskudd for frukt og grønt som er produsert og levert i året før søknadsfristen. Det er en forutsetning for utbetaling at mengden produkter i søknaden samsvarer med hva omsetningsleddene har rapportert til Landbruksdirektoratet.

  Nytt for søknadsomgangen januar 2016, er at du må oppgi i søknadsskjemaet hvilken arealsone du har produsert frukt/bær/grønt i. Din kommunes tilskuddssone kan du finne i tabell 3.1 i veiledningsheftet. Riktig sone fører du opp i feltet merket med «sone» ved siden av koden til produksjonen du søker på. Dersom du har hatt produksjon av samme vekst på areal i forskjellige soner, skal du føre opp den sonen hvor du hadde størstedelen av ditt tilskuddsberettigede areal av veksten i 2015.

  For å få tilskudd, må du ha levert mer enn minstekvantumet:

  Produkt

  Minstekvantum

  Frukt

  2 000 kg

  Bær

  1 000 kg

  Samlet for tomat og slangeagurk      

  2 000 kg

  Salat (også friland)

  5 000 stk

  Vilkårene for å kunne motta tilskudd til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 6.

  Tilskuddssatsene finner du i veiledningshefte for produksjonstilskudd i jordbruket.

  • Regelverk

  • Distriktstilskudd matpotet dyrket i Nord-Norge

   Du kan få tilskudd til matpoteter dyrket i Nordland, Troms og Finnmark, dersom de er levert til omsetningledd som er godkjent av Landbruksdirektoratet. Du finner liste over godkjente omsetningsledd lenger ned på denne siden. Der står det også hva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd.

   Med matpotet menes rå, uskrellet potet i vasket eller uvasket tilstand som tilbys forbruker, og potet til konsum som er bearbeidet gjennom oppdeling, skrelling og/eller koking.

   Du søker på samme søknadsskjema som resten av produksjonstilskuddene, der søknadsfristen er 20. januar. Du kan da få tilskudd for matpoteter som er produsert og levert i året før søknadsfristen. Det er en forutsetning for utbetaling at mengden produkter i søknaden samsvarer med hva omsetningsleddene har rapportert til Landbruksdirektoratet.

   Vilkårene for å kunne motta tilskudd til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 6.

   Søknadsskjema er felles med søknadsskjema for øvrige produksjonstilskudd, der søknadsfristen er 20. januar. Satsen finner du i veiledningshefte for produksjonstilskudd i jordbruket.

   • Regelverk

   • Epler og pærer til pressing

    Distriktstilskudd frukt og grønt omfatter også epler og pærer til pressing. Det er ikke kvantumsavgrensing per produsent.

    Du får tilskuddet dersom du leverer frukten til et omsetningsledd som er godkjent av Landbruksdirektoratet for pressing. Ditt eget jordbruksforetak kan bli godkjent som omsetningsledd dersom du har eget presseri. Du finner liste over godkjente omsetningsledd lenger ned på denne siden. Her står det også hva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd. 

    Solgt mengde frukt til pressing blir kontrollert mot tall som omsetningsleddene har rapportert til Landbruksdirektoratet. Dersom du presser frukten selv, og har fått godkjenning av Landbruksdirektoratet til dette, må du ved kontroll kunne dokumentere mengden frukt som er presset ved attestasjon fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Landbruksdirektoratet kan i de tilfeller det brukes frukt av egen avling til pressing, kreve framlagt omsetningsoppgaver over solgt saft som en del av kontrollgrunnlaget.

    Jordbruksforetak kan bli godkjent som omsetningsledd for epler og pærer til press, og du kan da både presse egen frukt og kjøpe epler og pærer fra andre. De jordbruksforetakene du kjøper frukten av, kan da motta tilskudd for epler og pærer levert til press.

    Du kan lese mer om godkjente omsetningsledd nedenfor.

   • Godkjente omsetningsledd

    Oppdatert 30. august 2016.

    Godkjente omsetningsledd for mottak av frukt, bær og grønnsaker:

    971 170 395Agder Bær og Grønt A/S 
    980 634 728Agder Grossisten A/S
    956 214 459Ans Peder Jacobsens Saft- og Konservesfabrikk
    916 915 144AS Røra Fabrikker
    993 375 160AS Strand Brænderi  
    986 450 491Askim Frukt- og Bærpresseri AS
    910 409 557Balestrand Fruktlager SA
    990 555 060Balholm AS
    995 518 015Bama Dagligvare AS
    913 361 180Bama Dagligvare Telemark AS
    920 978 177Bama Dagligvare Vestfold AS
    914 224 314Bama Gruppen AS m/ avd.
    976 565 967Bama Industri AS m/avd (Lier)
    995 518 333Bama Storkjøkken AS
    936 966 802Bama Storkjøkken Oslo AS
    913 361 261Bama Storkjøkken Telemark AS
    946 357 707Bama Storkjøkken Vestfold AS
    995 518 023BaRe frukt & grønt AS
    913 361 326BaRe frukt og grønt Telemark AS
    975 877 698Bonden Grønthandel AS
    915 263 003Brødrene Raastad AS
    998 570 018Bærgården AS Østre Enger (kun konserves)
    991 365 427Caesar Salad AS
    982 206 812Camphill Rotvoll-verksteder
    961 271 460Coop Norge Handel AS
    913 154 975Eugen Johansen AS
    922 557 454Euro Frukt AS
    992 878 169Fellespakkeriet Sa
    983 756 891Fine Forest Foods AS
    971 181 435Finn Gustavsen AS
    987 660 635Finstad Gård Engros AS
    996 180 417Fresco Trading AS
    870 122 632Fresvik Kjølelager SA
    945 958 405Gartnerhallen SA
    965 776 575Germann Vervik Eftf. AS
    978 707 351Gloppen Produsentlag SA
    984 985 355Grane Potet & Grønt SA
    989 815 253Gudbrandsdalsmat SA (fra 2016)
    936 710 379H. I. Giørtz Sønner AS
    985 323 461Hardanger Fjordfrukt SA
    991 837 981Huseby gård AS
    940 379 016Hoff SA
    986 864 423Hole Gard A/S
    955 607 805Hyggen produsentlag SA
    981 896 033Håkvik Potetpakkeri AS
    931 186 744ICA Norge AS
    979 800 002Innvik Fruktlager SA
    979 491 069Jan Haga Frukt og Grønnsaker Engros AS
    980 514 404Jogrønt Engros A/S
    981 914 090Jon Berle (kun konserves)
    960 985 354Jostein Aske Frukt En Gros
    981 450 795Jæregg
    969 438 097Kaurstad Per Otto
    913 956 907Keiser Engros AS
    974 344 785Kims Norge AS
    985 153 388Kroken Frukt og Bær Anne Lise Haukadal
    837 105 382Lerum Fabrikker AS
    976 866 509Lervik & Saursaunet AS
    984 573 367Lier Frukt & Grønt AS
    992 938 706Lunde Gård AS
    979 787 391Luster Grønt A/S
    959 398 380Lærdal Grønt SA
    963 981 317Lågen Potetpakkeri AS
    962 959 962Meum Frukt & Grønt AS
    913 840 585Møre Grønt AS
    931 539 280Måkestad T. L. A/S
    937 716 796Namdal Produsentlag SA
    987 929 235Norfresh Trading AS
    912 169 014Norske Salater AS
    977 293 383Nær Engros AS
    977 056 721Nær Engros Levanger AS
    980 451 186Nær Engros Trondheim AS
    959 216 908Odd Langdalen Frukt & Grønt engros AS
    969 755 343Olav Asgeir Etnestad (kun konserves)
    913 473 191Per Knudsmoen AS
    986 890 580PL Nå Fruktlager SA
    988 673 730Produsentpakkeriet Trøndelag AS
    915 443 257Rogaland Konservesfabrikk AS
    917 006 466Ryfylke fellespakkeri AS (Tidl. Rennesøy tomat- og fruktpakkeri)
    913 844 947Røyse frukt- og bærpresseri AS (konserves) (fra 2016)
    988 403 245Safari Engros
    996 813 568Safteriet AS (fra 2016)
    975 417 743Sirdalsbær v/ Ivar Ousdal
    971 208 554Skagagrønnsaker
    995 661 411Sognabær AS
    985 783 918Sognefrukt SA
    989 486 217Sunndalspotet AS
    875 778 722Synnøve Finden AS
    970 983 503Telefrukt AS
    971 588 780Tromspotet A/S
    933 859 053Ullensvang Fruktlager SA
    979 923 813Valldal Grønt AS
    955 762 266Vangsnes Grønt SA
    965 714 138Økern Engros AS
    913 846 656Økofrukt AS (fra 2016)
    980 301 478Øko-Kompaniet AS

     Omsetningsledd som er godkjent for å motta frukt til pressing:

    980 715 450Agnar Lund
    983 170 358Ann Kitty Wathne
    987 309 954Dyre Gård v/ Hans Olav Bjerketvedt
    933 616 223Egge Gård AS
    985 928 827Einar Skjetnemark (t.o.m. 2015)
    914 968 682Epleblomsten AS
    996 772 330Eplegården AS
    987 642 130Eplet
    999 342 833Fiskum fruktpresseri AS
    984 008 309Fruktmost fra Astrid og Knut
    986 821 074Gjermund O Åkre
    971 204 877Hans Uglenes
    956 995 140Hardanger Cideri AS
    815 099 982Hardanger eple AS (fra 2016)
    992 282 827Hardanger Saft og Siderfabrikk AS
    980 985 245Hemlaga på Næs v/ Mari Sangnæs
    969 315 734Husaas Kay B.
    969 796 368Håkon Helgøy
    880 014 242Innigo, Guro Øverbye
    984 680 244Jan Reidar Tokheim  (fra 2016)
    970 552 642Jostein Hjorteland
    916 955 987Karin Mo Valland / Sjuragarden (fra 2016)
    915 255 736K.G. Puntervold AS
    970 465 340Knut Braastad
    988 194 697Linda Janina Gomo
    969 220 091Myraunet Per Arne
    989 137 980Ringi AS
    990 578 095Rolf Tore Djønne
    969 343 282Skaaden Atle
    958 685 580Skjetnemark Ivar Andras (fra 2016)
    965 706 127Spilde Gardsdrift, Geir Henning Spilde
    995 469 103Synnøve Vik Bergstad
    969 242 710Sæbø Oddbjørn (fra 2016)
    983 035 256Ulvik Frukt og Cideri
    914 638 100Urnes gard, Randi Kristin Bugge
    869 797 472Åslaug Elisabeth Grønvik

     

     

     

   • Hvordan bli godkjent omsetningsledd

    For å kunne få tilskudd til frukt og grønt, må produktene leveres til et godkjent omsetningsledd. Sagt på annen måte, foretak som kjøper og selger frukt og grønt, kan bli godkjent at Landbruksdirektoratet, slik at leverandørene kan få tilskudd for produktene sine.

    Hvem kan bli godkjent omsetningsledd?

    Fruktlager, grossister og konservesindustri som mottar frukt, bær, grønnsaker og poteter kan bli godkjent omsetningsledd.
    Jordbruksforetak som bruker egne epler/pærer til press, eller kjøper epler/pærer fra andre for å presse, kan blir godkjent omsetningsledd for epler og pærer til press.

    Kravene for at et foretak kan bli godkjent omsetningsledd står i forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd.:

    - Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
    - Foretaket må selv ha direkte kontakt med leverandører.
    - Foretaket må ha en administrasjon som kan utføre de oppgavene som trengs for rapportering.
    - Regnskaps- og revisjonsopplegget må tilfredsstille kravene til dokumentasjon og kontroll.
    - Fakturering/avregning må skje i foretakets navn.
    - Foretaket må disponere tilfredsstillende lokaler for behandling og lagring av de varer som omsettes, samt disponere nødvendig kjølekapasitet.
    - Foretaket må innen 15. februar sende inn årsoppgaver elektronisk.

    Alle godkjente omsetningsledd mottar ved årsskriftet et brev (rundskriv) fra Landbruksdirektoratet. Det forklarer hvordan rapporteringen og innsendingen skal gjøres. Denne rettledningen finner du også under "Regelverk" i venstremenyen på denne siden.

    Hvordan bli godkjent omsetningsledd?

    Søknadsfrist for å bli godkjent som nytt omsetningsledd er 1. juni det første året dere skal motta frukt, bær og grønt. Søknaden sendes til Landbruksdirektoratet på skjema som du finner helt til venstre på denne siden.

     

   • Tilskudd til fruktlager

    Tilskudd til fruktlager kan gis til godkjente fruktlagre. I grunnlaget for fordeling av midlene brukes den mengden frukt som lageret har mottatt fra foretak (produsenter). Den totale tilskuddsrammen fordeles på de godkjente fruktlagre proporsjonalt etter mottatt fruktmengde i gjennomsnitt for de tre siste år, inkludert søknadsåret.

    Krav for å motta tilskuddet

    Tilskudd til fruktlager kan gis til godkjente fruktlagre. For å kunne få tilskudd, må fruktlageret ha mottatt i gjennomsnitt 100 tonn frukt fra minst 8 foretak de siste tre årene.

    Landbruksdirektoratet kan etter søknad godkjenne samarbeidsavtaler mellom mindre fruktlagre som grunnlag for tilskuddsberettigelse. Fristen for å søke om dette er 1. juni.

    Minst 90 % av samlet mottak av epler og pærer skal være lagret i regi av fruktlageret, samt sortert og pakket ved fruktlagerets sentralbygg. Dette gjelder ikke sommerepler og epler/pærer som leveres til press.

    Landbruksdirektoratet kan godkjenne søknad om leiepakking av epler og pærer ved et annet fruktlager.

    Hvordan søke tilskuddet?

    Søknadsfristen er 15. februar. Bruk søknadsskjemaet som ligger på venstresiden under skjema.

    Hvordan bli godkjent fruktlager?

    Formålet med tilskudd til fruktlager er å fremme et forpliktende samarbeid om felles lagring, sortering, pakking og omsetning av frukt.
    For å bli godkjent som fruktlager, må lageret oppfylle kravene for å bli godkjent omsetningsledd, som står i forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd.:

    - Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret
    - Foretaket må selv ha direkte kontakt med leverandører
    - Foretaket må ha en administrasjon som kan utføre de oppgavene som trengs for rapportering
    - Regnskaps- og revisjonsopplegget må tilfredsstille kravene til dokumentasjon og kontroll
    - Fakturering/avregning må skje i foretakets navn
    - Foretaket må disponere tilfredsstillende lokaler for behandling ogo lagring av de varer som omsettes, samt disponere nødvendig kjølekapasitet.
    - Foretaket må innen 15. februar sende inn årsoppgaver elektronisk, og samtidig sende inn søknad om tilskudd til fruktlager og revisjons-/ kontrollskjema som skal bekrefte antall foretak og totalmengde som er levert.

    Spesielt for fruktlager:

    - Det må være inngått avtale med foretak om lagring, sortering, pakking og salg av deres frukt- og bærproduksjon.
    - Fruktlageret skal disponere et sentralanlegg med lager og nødvendig kjølelagerkapasitet, og utstyr som er nødvendig for lagring, sortering og pakking av frukt og bær. Dersom sentrallageret ikke har tilstrekkelig kapasitet, kan leverandørenes lager inngå som en del av fruktlageret. Disse lagrene skal være under administrasjon av fruktlagerforetaket, og har samme krav som sentrallageret og skal være godkjente av Landbruksdirektoratet. Fristen for å søke om å bruke leverandørenes lager er 1. september.
    - Fruktlageret skal ta del i lagerprogram og reguleringer av markedet
    - Fruktlageret må oppgi lagerbeholderninger, varekvalitet og sorteringsfordeling når Landbruksdirektoratet krever det.

     

   • Prisnedskriving av potetsprit og potetstivelse

    Formålet med ordningen er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter. Det kan gis prisnedskrivingstilskudd etter jordbruksavtalens satser til produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse som tilbyr minimum treårig avtale om mottak av avrenspoteter fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter.

    Se forøvrig Avrensordningen for poteter (i venstre kolonne).