Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - hvordan søke?

Kornhøst (Copyright: Colourbox.com)

Her finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal registrere og levere søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Klikk på overskriftene for å få vite mer om de ulike temaene.

 • Hvordan søker du om produksjonstilskudd?

  Lever søknaden din om produksjonstilskudd elektronisk fordi:

  • Søknaden er forhåndsutfylt med grunnopplysninger.
  • Du kan se søknadsdata fra forrige søknadsomgang.
  • Du kan kontrollere mange av søknadsopplysningene før levering.
  • En feilfri søknad øker muligheten for at du får tilskuddet utbetalt ved hovedutbetalingen, og ikke senere.
  • Færre papirsøknader og bedre datakvalitet effektiviserer forvaltningens arbeid.

  Den elektroniske søknaden din finner du her.

  Du må bruke enten BankID, MinID eller Buypass for å logge deg inn i søknaden din via Altinn på www.landbruksdirektoratet.no. Det er ikke lenger mulig å bruke engangskode fra Altinnbrev. Du finner mer informasjon om de ulike innloggingsmulighetene på nettsiden til Difi. Hvis du ønsker informasjon om hvordan du logger deg inn i søknaden din via Altinn kan du lese denne veiledningen, eller se veiledningsfilmen under.

  produksjonstilskudd veiledningsfilm

  Når du har logget deg på og åpnet søknaden, vil du finne hjelpeknapper i søknadsskjema som du kan trykke på dersom du lurer på noe underveis. Veiledningsheftet inneholder også nyttig informasjon om hvordan du skal fylle ut søknaden din.

  Du kan også levere søknad om produksjonstilskudd på papir. Søknaden må da leveres på fastsatt skjema (SLF-052 / LDIR-052), som du finner for utskrift her. Søknaden skal leveres til kommunen der foretaket ditt har driftssenter. Papirskjema er ikke gyldig uten søkerens signatur. Bare personer som har en rolle i foretaket som gir myndighet til å forplikte foretaket, kan underskrive søknaden.

  Dersom du har ytterligere spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

 • For nye søkere

  Skal du søke om produksjonstilskudd for første gang? Da bør du kontakte landbrukskontoret i din kommune i god tid før søknadsfristen. Du må blant annet sikre at foretaket ditt er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik knytning. Du får ikke levert elektronisk søknad hvis du mangler denne koblingen. 

  Foretaket må ha en aktiv bedrift i Enhetsregisteret for å kunne få tilknytning til eiendom i Landbruksregisteret. Les mer om dette på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

  Landbruksregisteret henter opplysningene om foretaket og bedriften fra Enhetsregisteret. Enhetsregisteret utfører all oppretting, sletting og annet vedlikehold av foretak. Dataene om foretaket i Landbruksregisteret avhenger derfor av hva som er registrert i Enhetsregisteret. Foretaket selv har ansvaret for å melde endringer til Enhetsregisteret.

  Kontakt Brønnøysundregistrene hvis du har spørsmål om foretaket og bedriften.

  Kontonummer 

  Du må være registrert med kontonummer før du får opp den elektroniske søknaden. Kontonummer registrerer du ved å:

  Hvis du har søkt tidligere, vil kontonummeret som ble brukt ved siste tilskuddsutbetaling være registrert.

 • Søknadsfrist er 20. januar og 20. august

  Det er to søknadsomganger i året for produksjonstilskudd. Disse er 20. august og 20. januar.

  I august kan alle som har rett på produksjonstilskudd søke, med unntak av foretak som kun har veksthusgrønnsaker. Søknaden skal leveres i tidsrommet fra og med 31. juli til og med 20. august.

  I januar søker foretak med husdyr, frukt- og bærprodusenter og foretak med produksjon av tomat, agurk og salat i veksthus, samt frilandssalat. Søknad om tilskudd til avløser ved ferie og fritid har søknadsfrist kun i januar. Søknaden skal leveres i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. januar.

  Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen.

  For å regnes som levert innen søknadsfristen må søknaden være levert innen søknadsfristens utløp, og med det menes det at søknader er enten

  • postlagt innen søknadsfristen
  • levert kommunen i åpningstiden innen søknadsfristen
  • etter levert elektronisk innen søknadsfristen (kvittering for levert elektronisk søknad vil tjene som dokumentasjon for når søknaden faktisk ble levert)
 • Reduksjon i tilskudd ved for sent levert søknad

  Dersom søknaden leveres etter søknadsfristen, vil tilskuddet bli redusert med 1000 kroner per dag etter fristens utløp. Merk at fra og med søknadsomgangen i januar 2015 telles alle dager, ikke bare virkedager.

  Søknader som ved søknadsomgangen i august leveres senere enn  20. september, vil bli avvist. På samme måte vil søknader som ved søknadsomgangen i januar leveres etter 20. februar, bli avvist. Også forhold som søker har uteglemt etter dette tidspunktet kan bare vurderes dersom fylkesmannen kommer til at det er grunnlag for dispensasjon fra søknadsfristen.

 • Kan du søke om dispensasjon fra søknadsfristen?

  Ja, men dispensasjon skal bare gis i særlige tilfeller. Dispensasjon kan for eksempel gis i tilfeller der søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av ulykke, alvorlig sykdom, sykehusopphold eller liknende.

  Det gis ikke dispensasjon i tilfeller der søker har forlagt søknaden, glemt søknadsfristen, er bortreist i den perioden søknaden kan leveres, eller ikke har mottatt søknadsmateriell. Tilskuddsbeløpets størrelse eller betydning for foretakets virksomhet har ingen betydning for utfallet av en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon leveres til kommunen, og det er fylkesmannen som behandler og avgjør slike søknader.

  Dersom søkeren har uteglemt opplysninger i søknaden og ønsker å supplere den etter trekkperioden, kan dette bare skje dersom det kan gis dispensasjon for slike forhold som omtalt over.

  Du kan lese mer om dispensasjon i rundskriv 2015-41.